Alle aktuelle byggeprosjekter i Bykle

Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Nybygg av boliger og næring i Bykle, trinn 1
Totalt 500 boliger fordelt på flere trinn.
Utskiftning av VA anlegg i Bykle
Byggetrinn 1 er delt opp i fem traseer, om omfatter til sammen cirka 750 meter grøft med VA-ledninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.