Alle aktuelle byggeprosjekter i Bykle

Nybygg av vei, Byklestøylane - Hartevatn i Bygland, delstrekning 2
6 km. Ny rv. 9 skal ha en vegbredde på 7,5 meter.
Nybygg av løype- og skibru i Bykle
Gnr/bnr: 3/6 og dels på 6/25/39.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.