Alle aktuelle byggeprosjekter i Åmli

Nybygg av bru i Åmli kommune
Ny ettspenns platebru i slakkarmert betong over Heståna mellom Dølemo og Tverrstøyl i Åmli kommune. Spennlengden på brua er 15 meter og total brubredde er 8,5 meter. Den nye brua skal etableres sør for eksisterende bru på Rv. 41 over Heståna.
Rehabilitering av omsorgsboliger i Åmli kommune
Opsjon på komplett oppsatt terrasser til hver av de to leilighetene.
Utvidelse av masseuttak i Åmli
Formål med reguleringsplan for masseuttak på Hillestad gnr 9 bnr 1 er å tilrettelegge for utvidelse av nåværende masseuttak på Hillestad med ytterlige uttak på ca. 75.000m3 fast fjell. Utvidelsen av massetaket vil styrke næringsgrunnlaget på eiendommen og sikre tilgang på byggeråstoff til utbygging av hyttefeltet Hillestadheia og i området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.