Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bamble

Utbedring på Fv 45 Ofte-Aust-Agder grense i Tokke
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Utbedring på Fv 351 Agder grense-Tangen i Bamble
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Forsterkning av bru langs Fv. 3374 i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Forsterkning av fire bruer, samt overflatebehandling av stål på alle fire bruer. Det skal utføres betongreparasjoner på alle fire bruer. På Ljostad bru skal det i tillegg settes opp nytt rekkverk og nye kantdragere. Anleggsområdets beliggenhet: Fossing; bru nr 08-0521 på FV3362 S1D1 m8191. Fosstveit; bru nr 08-0533 på FV3374 S3D1 m555. Ljostad; bru nr 08-0308 på FV3408 S1D1 m7288. Nørsterud; bru nr 08-0449 på FV3400 S2D1 m5152.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.