Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tana-Deatnu

Utdyping av farled ved Leirpollen i Tana
Totalkostnad for utdypning av innseilingen og bygging av fundament for sjømerke: 100 mnok.
Utdyping av farled, innseiling Tanafjorden
I Regional transportplan 2018-2027.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.