Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Harstad

Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Brannteknisk utbedring og nytt ventilasjonsanlegg på skole i Harstad
Det skal utføres en brannteknisk utredning og vedlikehold av ventilasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.