Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Alta

Utvidelse av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Kaiskuru: Utvides til fullverdig 1-7 skole.
Om - og tilbygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Saga: Bygges om til to paralleller 1-7 skole. Det betyr utvidelse med en parallell.
Ombygging av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Gakori: Bygges om til tre paralleller, dette betyr at kapasiteten økes med en parallell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.