Alle kommende byggeprosjekter i Vestby

Etablering av mangfoldig bolig- og næringsområde i Vestby sentrum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for rundt 650 boliger, og rundt 6000 m2 næringslokaler. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 3 mfl
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av kontor og boliger i Vestby
250-300 enheter totalt.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Nybygg av boligområde i Son
Ca. 120 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 2
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av leiligheter og næring i bykjernen til Vestby kommune
Sentrumsveien 9 og Rådhusgata 2 - 6. Samarbeidsprosjekt mellom Bolig & Eiendomsutvikling AS og Hersleth Entreprenør AS. Næring i 1. etasje.
Nybygg av leiligheter og næring i Vestby
Næring i første etasje.
Nybygg av sentrumsnære boliger i Vestby kommune
Ca. 5 daa. Småhusbebyggelse i to etasjer. Kroerveien 21 og Gamle Solevei 3. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Vestby
Tomteområdet er på ca 7,5 da og planlagt solgt ferdigregulert. Planen går ut på 20 boenheter eller ca 10 eneboliger.
Nybygg av boliger i Son
Firmannsboliger, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av vei mellom Asko-Sole skog i Vestby
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny vei mellom Asko og Sole skog. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien planlegges for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. Det skal utredes to alternativer hvor det ene er i tråd med gjeldende kommuneplan.
Etablering av 132 kV kraftledning i Våler og Vestby kommuner
Langerud - Gylderåsen kabeltrase og Gylderåsen koblingsstasjon. Bygging av ca. 2,8 km trase jordkabel fra nye Langerud transformatorstasjon til ny koblingsstasjon i Gylderåsen næringsområde.
Nybygg av rundkjøring i Vestby
10 mill kr 2022, 15 mill kr 2023.
Nybygg av avlastningsvei i Vestby sentrum
Fra investeringsbudsjett 2021-2024
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Vestby
Fra investeringsbudsjett 2021-2024

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.