Alle kommende byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Selges for kr. 200,- pr. m2. Deler av infrastrukturen er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Uvdal
Selges for kr. 82000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger på Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Ca 10 ledige boligtomter. Selges for kr. 176000,- pr. tomt.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Etablering av ca. 120-150 fritidsboliger fordelt på felt A-G, med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk. Planområdet er på ca. 280 daa. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy. GNR/BNR: 116/2, 126/5.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Etablering av ca. 120-150 fritidsboliger fordelt på felt A-G, med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk. Planområdet er på ca. 280 daa. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Etablering av ca. 120-150 fritidsboliger fordelt på felt A-G, med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk. Planområdet er på ca. 280 daa. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Etablering av ca. 120-150 fritidsboliger fordelt på felt A-G, med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk. Planområdet er på ca. 280 daa. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Etablering av ca. 120-150 fritidsboliger fordelt på felt A-G, med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk. Planområdet er på ca. 280 daa. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Etablering av ca. 120-150 fritidsboliger fordelt på felt A-G, med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk. Planområdet er på ca. 280 daa. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Etablering av ca. 120-150 fritidsboliger fordelt på felt A-G, med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk. Planområdet er på ca. 280 daa. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy.
Nybygg av hytter i Nore og Uvdal
5-6 byggeklare tomter.
Nybygg av fritidstomter samt oppgradering av veier og VA-anlegg i Nore og Uvdal kommune
Endringer omfatter: - Sirklene som markerer punktfeste på gjeldende reguleringskart skal erstattes med grensemarkert festeareal på ca. 1000 m2. - Få samsvar i reguleringskartet med eksisterende eiendommer samt infrastruktur både for veger, stier, parkering mm. - Endre enkelte regulerte ubygde vegtraséer samt regulere inn nye om behov. - Regulere inn aktsomhetssoner for flom, skred og steinsprang. - Kartlegge eksisterende vann- og avløpsanlegg samt utarbeide ny vann- og avløpsplan. Det skal også tas stilling til og eventuelt reguleres inn felles vann- og avløpsanlegg. - Fortette med inntil 6 fritidstomter i områder hvor ny fritidsbebyggelse ikke vil ha stor negativ innvirkning på natur og miljø.
Nybygg av boliger i Nore
Ca 7 ledige boligtomter. Selges for kr. 176000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger på Rødberg
Ca 6 ledige boligtomter. Selges for kr. 82000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Tunhovd
Ca 5 ledige boligtomter. Selges for kr. 82000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Nore og Uvdal kommune
Ca 4 ledige boligtomter. Selges for kr. 82000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Nore og Uvdal kommune
Selges for kr. 82000,- pr. tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.