Alle kommende byggeprosjekter i Nesbyen

Nybygg av fritidsboliger
Gnr/Bnr 45/23, 45/24 og 78/317
Nybygg av fritidsboliger på Nord-Skurdalen i Hol kommune
8-10 tomter. Alle hyttene har et fotavtrykk i underkant av 40 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.