Alle kommende byggeprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boliger i Kongsberg
Gbnr. 45/37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 52 og 55.
Kongsberg stasjon skifteområde Numedalsbanen - signaltekniske arbeider
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.