Alle kommende byggeprosjekter i Hol

Riving og nybygg av snøoverbygg ved Bergensbanen
Riving av eksiterende snøoverbygg i tre, delvis med aluminiumplater utvendig og bygging av nye snøoverbygg i stål, hovedsakelig på strekningene fra Haugastøl til Mjølfjell og Myrdalsvingene til Kjosfossen. Arbeidene utføres i sommerhalvåret og kontrakten inngås for sesongen i år 2022, med en opsjon for sesongene i år 2023 – 2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.