Alle kommende byggeprosjekter i Frogn

Nybygg av boliger i Drøbak
Tidlig prosjekt. Etablering av 10-15 stk boenheter. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.