Alle kommende byggeprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 6 mfl
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Riving og nybygg av høydebasseng på Tærud
Planlagt prosjekt. Fjerning av 30 års gammelt basseng og bygging av større basseng. Oppstart prosjektering i 2018. Antatt kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.