Alle kommende byggeprosjekter i Asker

Nybygg av skole på sør (Heggedal/Vollen)
Tidlig prosjekt. Fra kommuneplan 2014-2026.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg av helsehus i Asker
Tidlig prosjekt på idéstadiet. I tilknytning til Søndre Borgen. Antatt kostnad.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.
Nybygg av næringsbygg i Follestad
11,4 dekar. 1600-2000 m2.
Nybygg av barnehage i Asker
Planlagt prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Uklart angående byggestart og omfang.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Nybygg av gravlund på Åstad i Asker kommune
Tidlig prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Byggestart er ikke fastsatt.
Etablering av gravlund/urnelund i Asker
Planlagt ferdigstilt 2023.
Nybygg av hytter i Asker
10-12 hytter.
Nybygg av utfartsparkering i Asker
Planen inneholder mulighet for anleggelse av 50 parkeringsplasser på østsiden av adkomstveien inntil klubbhus og skyteanlegg i Olledalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.