Alle kommende byggeprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (8)
Drangedal (10)
Færder (8)
Fyresdal (5)
Hjartdal (0)
Horten (5)
Kragerø (13)
Kviteseid (1)
Larvik (11)
Nissedal (3)
Nome (4)
Notodden (14)
Porsgrunn (10)
Sandefjord (14)
Seljord (3)
Siljan (0)
Skien (17)
Tinn (2)
Tokke (18)
Tønsberg (21)
Vinje (8)
Nybygg av handelspark ved E18 i Holmestrand
Det tillates inntil 24.000m2 storhandels butikker.
Nybygg av boliger og forretning i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av en bolig og plasskrevende varegrupper. Innspill kommuneplanrullering er levert. Ca 100 daa.
Nybygg av parkeringstunnel i Kragerø
Det planlegges parkering i to nivåer med til sammen 101 parkeringsplasser, fordelt med 48 på første plan og 53 på andre plan. Total lengde på 88 meter og en bredde på 17 meter.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av boliger på Åfoss i Skien
Tomten er på ca. 54 daa. 5 dekar avsatt til boliger. Innspill er levert i forbindelse med rullering av kommuneplan. Utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Nybygg av terrasseleiligheter i Bøle, Skien
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av hytteområde på Torvetjønn i Vinje kommune
Vito AS opparbeider infrastruktur til tomtene i området Heimvegli/Torvetjønn og står som selger av disse. Byggeklare tomter. 400’- 950’/tomt.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Nybygg av barnehage på Sem i Tønsberg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Reservevannforsyning i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.