Alle kommende byggeprosjekter i Senja

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 7886 (tidligere fv. 277) Husa i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 369m.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Silsand-Mefjordaksla-Brensholmen
Ny ca. 60 km lang 132 kV kraftledning Silsand–Merfjordaksla–Brensholmen. Sekundært meldes en ca. 30 km lang luftledning fra Silsand til Mefjordaksla, eller en ca. 30 km lang kraftledning fra Mefjordaksla til Brensholmen. Ny 132/22 KV transformatorstasjon i Mefjordaksla.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 7874 (tidligere fv. 263) Liskardfjellet i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 520m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 7864 (tidligere fv. 243) Sifjordskaret I-III i Torsken
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 233m.
Rassikring på Fylkesveg 862 Skarvhammarn/Hestesletta i Berg
Åtte sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/stenging.
Rassikring/støtteforebygninger på Fylkesveg 7862 (tidligere fv. 232) Bløtkakesvingen i Torsken
Støtteforbygninger/snøgjerde og erosjonssikring. Overbygg 100 meter.
Nybygg av leiligheter i Finnsnes, Lenvik
10-12 mindre leiligheter.
Rassikring på Fylkesveg 7886 (tidligere fv. 277) Sandvik/Husøyvågen i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 102m.
Rassikring på Fv 862 Breitindvatnet i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor lav. 100m.
Rassikringstiltak/utbedring på Fylkesveg 86 Straumen bru-Ballesvika
Utbedring av 11 eksisterende møteplasser og bygging av 20 nye møteplasser.
Utbedring av Fylkesveg 243 Lavika-Gjeskeneset
Utbedring av åtte eksisterende møteplasser og byging av 14 nye møteplasser.
Rassikring på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen øst
40 meter skredoverbygg og en sprengningsinstallasjon.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 243 Sifjordskaret
600 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Rassikringstiltak/utbedring på Fylkesveg 86 Torskenskaret-Torsken
10 nye møteplasser og utbedring av 5 eksisterende møteplasser.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 277 Fjellsendtunnelen vest
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde og utsprening av fanggrøft.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 277 Riventunnelen sør
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.