Alle kommende byggeprosjekter i Nordreisa

Rassikring for snø og sørpe på Fylkesveg 866 Gjøvarden
Skredtype snø og sørpe. Skredfaktor middels.
Nybygg av kraftverk i Nordreisa
Produksjon; 4,60 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.