Alle kommende byggeprosjekter i Hammerfest

Nybygg av industri/næring i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at industriområdet skal lokaliseres på nordsiden av Strømsnes.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av kraftledning i Skaidi
Spenningsnivå: 420 kV. Antall kilometer: 80 km. Berørte kommuner: Lebesby, Tana og Nesseby.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Antall kilometer: ca 54 km. Spenningsnivå: 420 kV. Stasjoner: Hyggevatn og Skaidi stasjon må utvides med 420 kV transformering. Kommuner som berøres: Kvalsund og Hammerfest kommuner (sammenslått fra 2021).
Utvidelse av industriområde på Prærien i Hammerfest
Gnr./bnr. 22/1, 22/387, 22/388, og 23/1.
Nybygg av blokkbebyggelse, parkering og uteområde i Hammerfest kommune
Området består av eiendommene 23/187, 23/301, 23/377, 23/188 som eies av tiltakshaver (Sentrumsgården Alta). BAR Eiendom AS handler etter fullmakt fra grunneieren. ca. 50 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Hammerfest
16 - 18 byggmåneder.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 8028 (tidligere fv. 132) Porsa i Kvalsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 162m.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 8024 Akkarfjord
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.
Etablering av transformatorstasjon i Hammerfest
Greenfield-prosjekt. Hyggevatn transformatorstasjon etableres som et greenfield-prosjekt og utvikles i et byggherresamarbeid mellom Statnett og Equinor. Felles planlegging for Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen tranformatorstasjon. Transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG.
Nybygg av fiskerirelatert næring, eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Etablering av turistsenter med fritidsboliger for utleie på Sørøya i Hammerfest
Fritidsboliger, utleieboliger, inntil 21 enheter. Frittstående ev noen lenket. Ca 50 kvm/ enhet. Gnr/bnr 3/2-3
Rassikring/fangvoll og utflytting av veg på Fylkesveg 8026 (tidligere fv. 114) Eidvågen i Hammerfest
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 201m.
Nybygg av boligområde i Langesund
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Rassikring/rasfanggjerde på Rv 94 Fuglnesveien i Hammerfest
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. 100m. Skredfaktor høy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.