Alle kommende byggeprosjekter i Gratangen

Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. 54 tomter.
Nybygg av boligfelt i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.