Alle kommende byggeprosjekter i Balsfjord

Rassikring for snø på Fylkesveg 87 Henryskreda
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Etablering av fangvoll på E8 Lavangsdalen i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 57m lengde. Skredtype, snø.
Etablering av fangdam på E6 i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 56m lengde. Skredtype, sørpe.
Rassikring på Fylkesveg 87 Postdalfjellet i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 267m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.