Alle kommende byggeprosjekter i Asker

Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av barnehage på Heggedal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 8 avdelinger.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.
Nybygg av næringsbygg i Follestad
11,4 dekar. 1600-2000 m2.
Nybygg av barnehage i Asker
Planlagt prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Uklart angående byggestart og omfang.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Nybygg av utfartsparkering i Asker
Planen inneholder mulighet for anleggelse av 50 parkeringsplasser på østsiden av adkomstveien inntil klubbhus og skyteanlegg i Olledalen.
Riving av eneboliger og etablering av parkeringsplasser i Asker kommune
Riving av 2 boenheter, samt oppføring av ny parkeringsplass med 51 plasser, hvorav 24 av plassene skal oppføres med elbilladere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.