Alle kommende byggeprosjekter i Nordreisa

Nybygg av eneboliger på Storslett i Nordreisa
Ca. 35 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Rassikring for snø og sørpe på Fylkesveg 866 Gjøvarden
Skredtype snø og sørpe. Skredfaktor middels.
Nybygg av eneboliger i Oksfjordhamn, Nordreisa
2-3 ledige tomter gjennstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.