Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Hole

Utvidelse av ungdomsskole i Hole
Gnr/bnr: 192/57,1, 39, 16, 59, 11, 34, 190/72, 80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien)192/16 og 1016/1 (E16).
Rehabilitering av taktekking og isolasjon på sidefløy ved skole i Hole kommune
Hole kommune ønsker å legge mer isolasjon og ny taktekking på en sidefløy av Vik skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.