Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (11)
Bærum (16)
Drammen (7)
Eidsvoll (6)
Enebakk (0)
Flesberg (2)
Flå (0)
Frogn (4)
Gjerdrum (2)
Gol (2)
Halden (6)
Hemsedal (2)
Hol (1)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (2)
Jevnaker (0)
Kongsberg (1)
Lier (6)
Lunner (1)
Marker (0)
Modum (2)
Moss (0)
Nannestad (10)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (7)
Nittedal (1)
Rælingen (3)
Rakkestad (0)
Ringerike (4)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (13)
Sigdal (1)
Skiptvet (3)
Vestby (3)
Ål (0)
Ås (6)
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2026.
Utvidelse av skole i Lørenskog
Utbygging fra 2 til 4 paralleller. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2025.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Utvidelse av tinghus i Eidsvoll
Ved gamle Skibladner brygge.
Utvidelse av barneskole i Eidsvoll
Bønsmoen skole utvidelse fra to til fire paralleller. • Foreløpig ramme økt fra 200 mill. til 205 mill. pga. prisvekst. • Tas i bruk i 2022 med siste bevilgning i 2023.
Tilbygg av barneskole i Skjetten
Gnr/bnr: 75/100, 75/368, 75/405, 75/271, 75/733 og 74/98.
Utvidelse opg mindre ombygg av ungdomsskole i Skedsmokorset
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for å utvide Vardeåsen skole for å kunne avlaste Frogner skole. Utvidelsen vil være til en 1‐7 to parallell skole. Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2023.
Rehabilitering og ombygging av sengeposter på sykehus i Sandvika
Rehabilitering og ombygging av sengeposter i 6,7 og 8 etasje på Bærum Sykehus. Det vil i forbindelse med ombyggingen skiftes ut ventilasjonsanlegg og det elektriske. Ombyggingen medfører endring av brannskiller ved hulltaking, og endring av den bærende konstruksjonen. Den bærende konstruksjonen endres ved at det tas utsparinger for ventilasjonskanaler.
Utvidelse av videregående skole i Vestby
Skolen har i dag ca 750 elever og 150 ansatte. Ny regulering skal legge til rette for økning til inntil 1200 elever og 240 ansatte.
Oppgradering og utvidelse av nærings- og kontorbygg i Nordre Follo kommune
Området består i dag av et eksisterende næringsbygg (Skeidar/Kiwi) med parkering.
Utbedring av ungdomsskole i Asker
Fra en 4 parallell til en 6 parallell skole.
Utvidelse av ungdomsskole i Skedsmo
I følge skolebehovsplanen er det behov for å utvide Tæruddalen ungdomsskole til syv paralleller.
Tilbygg av ungdomsskole og rådhus
Skal bygges på en etasje som deles mellom Tangåsen ungdomsskole og rådhuset.
Oppgradering og rehabilitering av sykehjem i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Påbygg og oppgradering av kontorbygg i Sandvika
Ca. 2.415 kvadratmeter BRA og ca. 70 nye arbeidsplasser i påbygget.
Utvidelse av bo-og behandlingssenter på Østerås i Bærum
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Innvendig oppgradering av skole i Lillestrøm
I henhold til skolebehovsplanen Haugtun skole bygges om til spesialskole. Fysiske arbeider på skolen vil først påbegynnes etter at dagens barneskole er lagt ned og flyttet til Fjuk.
Ombygging til pendelboliger i Bærum
Pendlerboliger for lokal arbeidskraft og studenter.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med fira avdelinger.
Utvidelse av skole i Kjeller
Det følger av skolebehovsplanen at det er nødvendig å utvide Kjeller skole slik at eksisterende og nye paviljonger kan avvikles i tillegg til å ta høyde for fremtidig elevvekst. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025.
Tilbygg av tinghus i Drammen
Ved utbygging av Drammens nye tinghus skal det legges til rette for eventuelt fremtidig utvidelse av tinghuset på ca 1500 m2 BTA.
Utvidelse av ungdomsskole i Nordre Follo kommune
Utvides med en base og spesialrom.
Utvidelse av barneskole i Indre Østfold
Utvidelse med 4 klasserom og spesialrom.
Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Ombygg av barneskole på Nesoddtangen
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Utvidelse av ungdomsskole i Vestby kommune
Tilbygg for administrasjonen, omgjøring av tre teamrom til klasserom samt dele av bibliotek til to klasserom.
Ombygg og tilbygg av næringsareal i sentrum av Hønefoss
Gnr/bnr 318/482, 318/431 og 318/430
Ombygg av ungdomsskole til barneskole i Lillestrøm
I følge skolebehovsplanen vil Kjellervolla ungdomsskole bygges om til barneskole. Prosjektet skal stå ferdig til det tidspunktet Sophie Radich skole tas i bruk, høsten 2022. Elevene på Volla skole vil da flyttes over til Kjellervolla skole mens Volla skole rehabiliteres.
Oppgradering av idrettshall i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025
Utvidelse av barneskole og SFO i Nannestad kommune
Utvidelse av Maura skole for økt kapasitet, fra 3-parallell til 4-parallell skole. I tillegg skal SFO flyttes fra eksisterende bygg for å bli en del av barneskolens bygningsmasse.
Ombygg og rehabilitering av skole i Billingstad, Asker
Det er behov for en ombygging og rehabilitering av Billingstad skole, da den er lite arealeffektiv.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg, samt trafikksikkerhetstiltak. Styringssystemer.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer. Adkomst garderober i gymsalfløy.
Utvidelse av sykehjem i Nannestad kommune
Utvidelse av Nannestad sykehjem, i første omgang bygging av omsorgsboliger/demensboliger. Det vil i planprosessen også bli vurdert muligheter for et eventuelt påbygg (en ekstra etasje) på den nordre delen av eksisterende sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.