Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (8)
Bærum (10)
Drammen (8)
Eidsvoll (7)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (4)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (7)
Hemsedal (2)
Hol (2)
Hole (2)
Hurdal (0)
Hvaler (2)
Jevnaker (0)
Kongsberg (6)
Lier (6)
Lunner (3)
Marker (1)
Modum (0)
Moss (4)
Nannestad (4)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (6)
Nittedal (2)
Rælingen (6)
Rakkestad (0)
Ringerike (5)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (15)
Sigdal (0)
Skiptvet (2)
Vestby (1)
Ål (1)
Ås (7)
Utvidelse av renseanlegg ved Fv. 109 i Sarpsborg kommune
Nytt rensebasseng krever et tilleggsareal på ca. 3 daa øst for renseanlegget. Det nye personalbygget vil føre til en utvidelse på 6 meter nordover for dagens personalbygg. Det er ønskelig at bygningen er på 2 etasjer med en grunnflate på ca. 540 m2. Gasstankene vil være på ca. 300 m3 og lokalisert ca. 30 meter fra spormidt.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2026.
Utvidelse av skole i Lørenskog
Utbygging fra 2 til 4 paralleller. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2025.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Utvidelse av videregående skole i Lørenskog
Bygges ut med 350 stk nye elevplasser.
Utvidelse og rehabilitering av svømmehall i Moss
Rehabilitering og tilbygg svømmehall, totalt ca 6160m2.
Utvidelse av tinghus i Eidsvoll
Ved gamle Skibladner brygge.
Utvidelse av barneskole i Eidsvoll
Bønsmoen skole utvidelse fra to til fire paralleller. • Foreløpig ramme økt fra 200 mill. til 205 mill. pga. prisvekst. • Tas i bruk i 2022 med siste bevilgning i 2023.
Om- og tilbygg av skole på Kråkerøy i Fredrikstad
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Rehabilitering og ombygging av sengeposter på sykehus i Sandvika
Rehabilitering og ombygging av sengeposter i 6,7 og 8 etasje på Bærum Sykehus. Det vil i forbindelse med ombyggingen skiftes ut ventilasjonsanlegg og det elektriske. Ombyggingen medfører endring av brannskiller ved hulltaking, og endring av den bærende konstruksjonen. Den bærende konstruksjonen endres ved at det tas utsparinger for ventilasjonskanaler.
Tilbygg av kjøpesenter i Lier
Tidlig usikkert prosjekt.
Utvidelse av ungdomsskole i Spydeberg
Spydeberg ungdomsskole er i dag en 3-parallell skole. Man skal utvide skolen til en 6-parallell skole.
Tilbygg av ungdomsskole og rådhus
Skal bygges på en etasje som deles mellom Tangåsen ungdomsskole og rådhuset.
Oppgradering av skole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer. Lekeapparater.
Oppgradering og rehabilitering av sykehjem i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Riving av bank i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Oppgradering og utvidelse av nærings- og kontorbygg i Nordre Follo kommune
Området består i dag av et eksisterende næringsbygg (Skeidar/Kiwi) med parkering.
Oppgradering av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr: 11/81, 11/51 og 11/51/1.
Utvidelse av bo-og behandlingssenter på Østerås i Bærum
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Ombygging til pendelboliger i Bærum
Pendlerboliger for lokal arbeidskraft og studenter.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med fira avdelinger.
Tilbygg av tinghus i Drammen
Ved utbygging av Drammens nye tinghus skal det legges til rette for eventuelt fremtidig utvidelse av tinghuset på ca 1500 m2 BTA.
Utvidelse av barneskole i Indre Østfold
Utvidelse med 4 klasserom og spesialrom.
Utvidelse av ungdomsskole i Nordre Follo kommune
Utvides med en base og spesialrom.
Ombygg av barneskole på Nesoddtangen
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Utvidelse av ungdomsskole i Vestby kommune
Tilbygg for administrasjonen, omgjøring av tre teamrom til klasserom samt dele av bibliotek til to klasserom.
Ombygg og tilbygg av næringsareal i sentrum av Hønefoss
Gnr/bnr 318/482, 318/431 og 318/430
Utvidelse av ungdomsskole i Hole
Gnr/bnr: 192/57,1, 39, 16, 59, 11, 34, 190/72, 80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien)192/16 og 1016/1 (E16).
Oppgradering av idrettshall i Drammen
35 mill. kr inklusive moms.
Utvidelse av barneskole og SFO i Nannestad kommune
Utvidelse av Maura skole for økt kapasitet, fra 3-parallell til 4-parallell skole. I tillegg skal SFO flyttes fra eksisterende bygg for å bli en del av barneskolens bygningsmasse.
Tilbygg av krise- og incestsenter på Follo i Ås kommune
Tilbygget består av to deler, et hovedbygg med beboelsesrom i 1. etasje og garasje, birom og møterom i underetasjen, og et mellombygg som knytter det nye tilbygget til eksisterende bygg. I mellombygget er det trapp og heis, samt fordelingsareal mellom eksisterende bygg og tilbygget. Dagens Krise- og incestsenter skal være i full drift mens byggearbeidene pågår.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg, samt trafikksikkerhetstiltak. Styringssystemer.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold kommune
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer. Adkomst garderober i gymsalfløy.
Utvidelse og rehabilitering av samfunnshus i Hønefoss sentrum
Ca. 4,7 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet drift av Alles hus. Eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og det bygges et nytt korpsrom på eksisterende bygningsmasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.