Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (4)
Færder (5)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (12)
Kragerø (11)
Kviteseid (6)
Larvik (6)
Nissedal (0)
Nome (1)
Notodden (2)
Porsgrunn (7)
Seljord (2)
Siljan (0)
Skien (12)
Tinn (2)
Tokke (1)
Tønsberg (6)
Vinje (2)
Tilbygg av helsesenter med parkeringskjeller m.m. i Vinje kommune
Føremålet med planarbeidet er å vurdere trafikal struktur, skaffe heimel til utviding av helsesenteret og regulere ein universelt utforma sti mellom Åmothaugen og Ormetjønnområdet.
Utvidelse av universitet i Bø
Undervisningsrom for idrett og friluftsliv, laboratorieplass til Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) og Natur, helse og miljø, ny idrettshall med verksteder, forskningspark og ulike laboratorium.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Til- og påbygg av eksisterende kontorbygg i Holmestrand kommune
Kvartalet er i dag i bruk som kontorbygning med tilhørende parkeringsplass. Tiltakshaver ønsker å bygge på og å utvide eksisterende kontorbygg (nr. 45). Bygget skal ha en åpen 1. etasje med en åpen publikumsfunksjon mot nordvest. Eksisterende fortau langs bygget skal oppgraderes. Tilbygg til Langgaten 45 ønskes planlagt med høyde opp til 7 etasjer, og et påbygg på eksisterende bebyggelse opp til 6 etasjer.
Utvidelse av skole og barnehage i Barkåker
Prosjektering naturmangfold/ biologi- reguleringsplan: Asplan Viak AS, kontaktperson Halvard Holtung.
Rehabilitering av herredshus i Sandefjord kommune
Bygget er i bruk for oppfølging av rus- og psykiatribehandlingen. Antikvarisk rådgivning: Norsk institutt for kulturminneforskning(NIKU)- Kp: Lars Jacob Hvinden-Haug
Utvidelse av sykehjem i Larvik kommune
Utvidelse med 25-30 plasser.
Til- og ombygg av servicebygg samt etablering av bubilparkering, bryggeanlegg og badehus/badestue m.m. i Kviteseid kommune
Ca. 33 dekar. Planlagte tiltak er bubilparkering, innovativ overnatting i vasskanten, fleirbruks badehus/badstue med bryggeanlegg, kulturscene, flytting av flytebrygge til reetablert ny brygge, oppgradering av serveringsbygg og ombygging/utviding av servicebygg.
Utbygging av grunnskole i Tønsberg
Planområdet er på ca. 15 daa
Ombygg av barneskole i Nøtterøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig rehabilitering av kommunehus i Larvik kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Ombygging av fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
Rehabilitering av kirke i Kragerø
Fra økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering av fellesarealer på videregående skole i Tokke kommune
Oppgradering av fellesarealene, innomhus og utomhus, på skolen, avd. Dalen.
Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Rehabilitering av glassgater ved universitetet i Sørøst-Norge
Campus Vestfold har to glassgater, Oseberggata og Ragata. Glassgatene skal rehabiliteres da de er dårlig isolert sammenlignet med dagens standard. I tillegg har det stadig oppstått vannlekkasjer gjennom konstruksjonene.
Utvidelse av camping i Seljord kommune
Utvidelsen er tenkt brukt til døgnoppstillingsplasser for telt og campingvogner, samt aktivitetsareal for campingplassen. Det legges opp til at dagens adkomst fra fylkesveg til campingplassen skal benyttes, og at adkomst videre til nytt campingområde skal være med bru over Sannesåi. Det skal også være egen gang bru over Sannesåi langs Seljordsvannet for gående og syklende. Ca. 10 daa.
Etablering av aircondition ved helsehus i Skien
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Rehabilitering og oppgradering av utvendig tak på kirkestue i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025. Lekter på kirkestua er råtne og til dels borte flere plasser.
Ny fasade og etterisolering på skole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Skien kommune
Installering av solceller på den østre halvdelen av taket i Skienhallen.
Ombygg av toalettbygg/podium i Horten
Eksisterende toalettbygg/podium har verneverdi, men er i dårlig forfatning.
Rehabilitering av stallane ved kirke i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Fasadearbeider på skole i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av kirke med nye kirkestoler og inventar i Helle
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.