Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nannestad

Utvidelse av barneskole i Nannestad kommune
Med den store utbyggingen i og rundt Nannestad sentrum er forventet elevtall ved skolen ca. 550 elever i 2026. Skolen har i dag to og tre paralleller på hvert trinn og ca. 350 elever. Det prosjekteres for tre paralleller på alle trinn.
Oppgradering av gulvbelegg på barneskole i Nannestad kommune
Gulvbelegget flere steder i bygget har begynt å slippe fra betongdekket. Belegget viser særlige tendenser til sprekkdannelser ved ytterdører.
Oppgradering av takrenner på barneskole i Nannestad kommune
Dårlig forfatning på takrennesystemet på Maura skole. Sprekkdannelser i renner, skjøter og nedløp er gjengs på store deler av skolen.
Rehabilitering av toaletter på barneskole i Nannestad kommune
Behov for oppussing av gutt -og jentetoalettene tilhørende den eldste delen av Maura skole. Toalettene er preget av alderen og har et stort behov for totalrenovering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.