Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Asker

Utvidelse av barnehage i Røyken
Det er behov for en utvidelse av Røyken barnehage fra 3 til 8 avdelinger.
Utbedring av ungdomsskole i Asker
Fra en 4 parallell til en 6 parallell skole.
Ombygg og rehabilitering av skole i Billingstad, Asker
Det er behov for en ombygging og rehabilitering av Billingstad skole, da den er lite arealeffektiv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.