Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (5)
Bærum (5)
Drammen (2)
Eidsvoll (3)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (3)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (5)
Hemsedal (1)
Hol (0)
Hole (1)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (6)
Lier (0)
Lunner (0)
Marker (1)
Modum (0)
Moss (2)
Nannestad (1)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (5)
Nittedal (1)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (3)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (7)
Sigdal (0)
Skiptvet (2)
Vestby (0)
Ål (0)
Ås (5)
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Utvidelse av barneskole i Eidsvoll
Bønsmoen skole utvidelse fra to til fire paralleller. • Foreløpig ramme økt fra 200 mill. til 205 mill. pga. prisvekst. • Tas i bruk i 2022 med siste bevilgning i 2023.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Tilbygg av ungdomsskole og rådhus
Skal bygges på en etasje som deles mellom Tangåsen ungdomsskole og rådhuset.
Oppgradering av skole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer. Lekeapparater.
Utvidelse av bo-og behandlingssenter på Østerås i Bærum
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med fira avdelinger.
Ombygg av barneskole på Nesoddtangen
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Oppgradering av idrettshall i Drammen
35 mill. kr inklusive moms.
Tilbygg av krise- og incestsenter på Follo i Ås kommune
Tilbygget består av to deler, et hovedbygg med beboelsesrom i 1. etasje og garasje, birom og møterom i underetasjen, og et mellombygg som knytter det nye tilbygget til eksisterende bygg. I mellombygget er det trapp og heis, samt fordelingsareal mellom eksisterende bygg og tilbygget. Dagens Krise- og incestsenter skal være i full drift mens byggearbeidene pågår.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg, samt trafikksikkerhetstiltak. Styringssystemer.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold kommune
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer. Adkomst garderober i gymsalfløy.
Nye rettslokaler for Helgeland tingrett
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 600 m2.
Utvidelse av barnehage i Nes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av skole i Askim
Ny innvendig belysning, nytt taktekke, nye kjøkken på SFO, nytt kjøkken mat og helse, skifte ut en del solskjerming og legionelleanlegg.
Oppussing av ishall i Hønefoss
Ombygging og utvidelse med en isflate til.
Rivingsarbeider på Hamang i Sandvika
Riving av betongbygg og forberedende arbeid for utvikling av Franzefoss byen.
Ombygg av barnehage i Ås kommune
Tilpasse barnehagen for barn med funksjonsnedsettelse.
Tilbygg av bibliotek i Gol
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer.
Rehabilitering av taktekking og isolasjon på sidefløy ved skole i Hole kommune
Hole kommune ønsker å legge mer isolasjon og ny taktekking på en sidefløy av Vik skole.
Etablering av nytt legekontor i Ørje sentrum
Leie av deler av tidligere lokal for Rema 1000 på Ørje. Det skal være minimum 500 kvm som kan innredes i henhold til dagens krav til legekontor.
Utskifting av tak på kontorbygg i Kongsberg kommune
Takstein demonteres, sammen med sløyfer og lekter og underlagspapp. Undertak åpnes på angitte deler, inspiseres i sin helhet og utbedres der det er behov. Nytt tak bygges opp nødvendig utskifting av bordtak, sløyfer, lekter og takstein. Komplette tilhørende beslagsarbeider, samt utskifting av takvinduer inngår i arbeidet. Hvis inspeksjon avdekker manglende kuldebrobrytere ved raft skal utbedring og isolering inngå som tilleggsbestilling (opsjon). På del av takflate mot sør planlegges det å etablere integrert solcelleanlegg. Dette gjennomføres som egen entreprise på et senere tidspunkt.
Oppgradering av luftbehandlingsanlegg i rådhus i Aremark
Det skal installeres nye luftbehandlingsanlegg med tilhørende bygningsmessige, rør og elektrotekniske arbeider i eksisterende rådhus.
Ombygg av klasserom ved skole i Rælingen
Skolen trenger 2 nye klasserom, større utbygging vil skje 2030.
Nytt SD-anlegg og utskifting av lysarmaturer ved videregående skole i Kongsberg
Prosjektet omfatter nytt SD-anlegg og utskifting av 58 lysarmaturer i u. etg.
Etablering av solceller på deler av tak på kontorbygg i Kongsberg kommune
På del av takflate mot sør planlegges det å etablere integrert solcelleanlegg.
Installasjon for meråpent bibliotekløsning for Mysen innbyggertorg
Adgangskontroll, alarmportaler, overvåking, varslingssystem og digital informasjon og formidling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.