Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (9)
Bærum (10)
Drammen (4)
Eidsvoll (1)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (2)
Gjerdrum (1)
Gol (2)
Halden (5)
Hemsedal (1)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (1)
Lier (0)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (3)
Moss (1)
Nannestad (6)
Nes (2)
Nesbyen (0)
Nesodden (5)
Nittedal (0)
Rælingen (0)
Rakkestad (0)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (8)
Sigdal (0)
Skiptvet (2)
Vestby (0)
Ål (0)
Ås (5)
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Utvidelse av barneskole i Eidsvoll
Bønsmoen skole utvidelse fra to til fire paralleller. • Foreløpig ramme økt fra 200 mill. til 205 mill. pga. prisvekst. • Tas i bruk i 2022 med siste bevilgning i 2023.
Utvidelse av barnehage i Røyken
Det er behov for en utvidelse av Røyken barnehage fra 3 til 8 avdelinger.
Utbedring av ungdomsskole i Asker
Fra en 4 parallell til en 6 parallell skole.
Utvidelse av ungdomsskole i Skedsmo
I følge skolebehovsplanen er det behov for å utvide Tæruddalen ungdomsskole til syv paralleller.
Tilbygg av ungdomsskole og rådhus
Skal bygges på en etasje som deles mellom Tangåsen ungdomsskole og rådhuset.
Utvidelse av barnehage i Fet
Utvidelse med 66 plasser.
Utvidelse av bo-og behandlingssenter på Østerås i Bærum
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Utvidelse av skole i Kjeller
Det følger av skolebehovsplanen at det er nødvendig å utvide Kjeller skole slik at eksisterende og nye paviljonger kan avvikles i tillegg til å ta høyde for fremtidig elevvekst. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025.
Ombygg av barneskole på Nesoddtangen
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Ombygg av ungdomsskole til barneskole i Lillestrøm
I følge skolebehovsplanen vil Kjellervolla ungdomsskole bygges om til barneskole. Prosjektet skal stå ferdig til det tidspunktet Sophie Radich skole tas i bruk, høsten 2022. Elevene på Volla skole vil da flyttes over til Kjellervolla skole mens Volla skole rehabiliteres.
Oppgradering av idrettshall i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025
Tilbygg av krise- og incestsenter på Follo i Ås kommune
Tilbygget består av to deler, et hovedbygg med beboelsesrom i 1. etasje og garasje, birom og møterom i underetasjen, og et mellombygg som knytter det nye tilbygget til eksisterende bygg. I mellombygget er det trapp og heis, samt fordelingsareal mellom eksisterende bygg og tilbygget. Dagens Krise- og incestsenter skal være i full drift mens byggearbeidene pågår.
Ombygg og rehabilitering av skole i Billingstad, Asker
Det er behov for en ombygging og rehabilitering av Billingstad skole, da den er lite arealeffektiv.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg, samt trafikksikkerhetstiltak. Styringssystemer.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer. Adkomst garderober i gymsalfløy.
Utvidelse av barnehage i Nes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av skole i Askim
Ny innvendig belysning, nytt taktekke, nye kjøkken på SFO, nytt kjøkken mat og helse, skifte ut en del solskjerming og legionelleanlegg.
Utvidelse og oppgradering av skolekjøkken i Fetsund
På grunn av elevtallsvekst og ny læreplan er det behov for å utvide og oppgradere dagens skolekjøkken på Østersund skole. Det er sett på muligheten for å utvide kjøkkenet inn i eksisterende arealer i tilknytning til dagens kjøkken, hvor det i dag er lager.
Ombygg av barnehage i Ås kommune
Tilpasse barnehagen for barn med funksjonsnedsettelse.
Rehabilitering av museum i Viken
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026. Det er store behov for å ivareta bygningsmassen ved Gamle Hvam museum. Avsetningen foreslås for å håndtere det mest akutte behovet for ivaretagelse av bygningsmassen. I 2023 vil det også pågå et parallelt arbeid med å kvalitetssikre den totale kostnadsrammen for et eventuelt framtidig større prosjekt for ivaretagelse av bygningsmassen, samt å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer.
Utvidelse av barneskole i Nannestad kommune
Med den store utbyggingen i og rundt Nannestad sentrum er forventet elevtall ved skolen ca. 550 elever i 2026. Skolen har i dag to og tre paralleller på hvert trinn og ca. 350 elever. Det prosjekteres for tre paralleller på alle trinn.
Rehabilitering av kunstgressbane i Fredrikstad
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabilitering av kunstgressbane i Fredrikstad
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabilitering av kunstgressbane i Fredrikstad
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Etablering av solavskjerming på skoler i Ringerike
Prosjekt fra budsjett 2023. Prosjektet omfatter 3 skoler.
Oppgradering av luftbehandlingsanlegg i rådhus i Aremark
Det skal installeres nye luftbehandlingsanlegg med tilhørende bygningsmessige, rør og elektrotekniske arbeider i eksisterende rådhus.
Utskifting av kunstgress på stadion i Drammen kommune
Nytt kunstgress-system på Marienlyst stadion, samt opsjon på utlegging av kunstgressdekket som ble fjernet fra Marienlyst over på Åskollen.
Oppgradering av gulvbelegg på barneskole i Nannestad kommune
Gulvbelegget flere steder i bygget har begynt å slippe fra betongdekket. Belegget viser særlige tendenser til sprekkdannelser ved ytterdører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.