Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Troms og Finnmark fylke

Oppgradering av kulturhus i Tromsø
Ett bygg for plass av 700 personer.
Utvidelse og ombygg av barnehage i Olderdalen
Det er trangt om plassen i Olderdalen barnehage, i tillegg til at bygget er slitt og utdatert. Det er derfor nødvendig med oppgradering og evt utbygging. Prosjektet må ses i sammenheng med eventuelle omstruktureringer i skolestrukturen, og legges derfor inn med prosjekteringsoppstart i 2024.
Om - og tilbygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Saga: Bygges om til to paralleller 1-7 skole. Det betyr utvidelse med en parallell.
Utvidelse av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Kaiskuru: Utvides til fullverdig 1-7 skole.
Ombygging av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Gakori: Bygges om til tre paralleller, dette betyr at kapasiteten økes med en parallell.
Etablering av sprinkelanlegg for kirke i Tromsø
Sprinkleranlegg, innvendig og utvendig i gammel trekirke. Som følge av dette må kirken ha nytt varmeanlegg. Det forutsettes installert med energibrønner og vannbåren oppvarming.
Brannteknisk utbedring og nytt ventilasjonsanlegg på skole i Harstad
Det skal utføres en brannteknisk utredning og vedlikehold av ventilasjon.
Etablering av sprinkleranlegg på sykehjem i Vardø kommune
Vardø kommune skal anskaffe sprinkleranlegg til bygget som inneholder Vardø sykehjem. Det finnes flere avdelinger i bygget og anskaffelsen gjelder for hele bygget. Det finnes ikke noe eksisterende sprinkleranlegg i bygget, men det finnes Brannalarmanlegg.
Oppgradering av varmeanlegg og teknisk anlegg ved idrettshall i Kvæfjord kommune
Oppgradere hallen med nytt varmeanlegg, elanlegg, styringssystemer og ventilasjon.
Oppgradering og utskifting av tak på idrettshall i Bardu kommune
Taket over garderober/kafe/møterom etc. er fra byggeåret og sarnafil dekket holder ikke tett lengre og må oppgraderes og skiftes.
Renovering av barnehage i Vannareid
Renoveringen vil innebære å legge nytt gulv, totalrenovere stellerom inkludert toalett og skifte dører til terskelfrie for enklere renhold og adgang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.