Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sigdal

Nybygg av fritidsboliger og reiselivsbebyggelse m.m. i Sigdal kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, reiselivsbebyggelse og tilhørende veger og infrastruktur.
Nybygg av hytter, garasje/uthus med mere i Sigdal
Maks 150 m2 BYA for hytter og maks 30 m2 for garasje/uthus. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Etablering av fritidsboliger, leiligheter og næring i Sigdal kommune
Flott utsikt mot fjellet og mot bygda. Gode solforhold, lun beliggenhet. Avstand til Eggedal sentrum, ca. 5 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, ca. 2 km. Det går flott skiløype og tursti like forbi området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.