Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sarpsborg

Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
42,8 daa. Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Knutepunktutvikling ved jernbanestasjon i Sarpsborg kommune
Knutpunktutvikling rundt nye Sarpsborg stasjon.
Utvikling av næringsområde i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2085/49, 2085/1/1, 2085/16, 2085/41, 2085/42, 2086/50, 2086/25, 2086/19, 2086/29 og 2086/31.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
40-60 enheter. 2-3 etasjer. Planområdet 24 daa. Gnr/bnr: 2071/3, 2072/79, 2074/7, 2074/123, 2047/148 og 506/16.
Etablering av fritidsboliger og utvidelse av småbåthavn m.m. i Sarpsborg kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, en videreføring og oppgradering av kyststien og utvidelse av eksisterende småbåthavn. Ca.6 hytter på F-5 Skar og 4-6 hytter på F-5 Værbau.
Etablering av nytt klubbhus for seilforening i Sarpsborg
Klubbhus etablert ved bryggeanlegget i sør. Seilerbakken inngår i reguleringsplan for Løkkevika Østre. Planen vil bli erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.