Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringerike

Nybygg av sykehjem i Ringerike kommune
Prosessveileder skal samarbeide tett med kommunens brukerrepresentanter i arbeidsgruppe og det er ønskelig med erfaring fra utvikling av brukerprosess/ rom- og funksjonsprogram for sykehjem eller tilsvarende prosjekter.
Nybygg av næringsbygg samt til- og ombygg av leiligheter i Ringerike kommune
Thoresengården planlegges påbygget med 2 etasjer, og ny bebyggelse i 6 etasjer planlegges reist på parkeringsplass i bakgård. 11 leiligheter.
Etablering av et kunnskaps-/besøkssenter på Tyrifjorden, Ringerike
Kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier ser på mulighetene for å etablere et kunnskaps-/besøkssenter i tilknytning til våtmarksområdene i Tyrifjorden.
Nybygg av hyttefelt på Karibrenna i Ringerike
Planområdet er på ca. 420 daa

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.