Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nore og Uvdal

Nybygg av hytter i Nore og Uvdal kommune
Planlegger ca 100 hytter.
Nybygg av hytter på Tunhovdåsen, Nore og Uvdal kommune.
Planlegger mellom 2-4 hytte nye hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.