Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordre Follo

Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser.
Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av kontor, lager mm i Nordre Follo kommune
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføringen av et nytt kontorbygg i sør, med minilager i deler av første etasje. Hensikten er også å oppgradere uteområdet og etablere torg mellom eksisterende og ny bebyggelse. Det er ikke tenkt endringer på den eksisterende bygningen. Gnr/bnr 239/128, 239/803 og deler av 239/132 og 250/39. Ca. 19,3 daa.
Nybygg av barnehage på Finstad i Ski
Prosjektgruppe anbefaler at barnehagen lokaliseres i nytt boligområde i vest mot kommunegrena mot Ås, nær Skogssnarveien.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Det nye barnehagen bør plasseres sentralt og nær eksisterende boliger og nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Langhus
Den nye barnehagen bør lokaliseres i boligområdet øst for Langhus skole, med kort avstand til nærliggende friområde. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ny- eller tilbygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Ny barnehage til ertatning for Bøleråsen barnehage. Det kan skje ved utvidelse av eksisterende tomt. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Hebekk
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. 5 avdelnings barnehage. Gjerne lokalisert i Myrveien. Kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.