Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesbyen

Nybygg av gondol fra Nesbyen sentrum til Syningen på Nesfjellet
Gondolens bunn- og toppstasjon omfatter gnr./bnr. 70/33, 71/99, 2214/1, 1007/1, 71/100, 71/109, 79/202, 76/165, 79/107, 79/168, 79/169, 77/27, 71/1, 76/59, 79/23, 81/5, 74/1, 52/20, 76/56, 72/9 og 56/201.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Nesbyen kommune
gnr/bnr: 62/106, 62/107, 62/108, 62/109, 62/110, 62/111, 62/112, 62/130, 62/131, 62/133, 62/134, 62/135, 62/136, 62/137, 62,138, 62/139, 62/140, 62/141, 62/142, 62/143, 62/144, 62/158, 62/159, 62/160 og 62/266.
Nybygg av fritidsboliger i Volelie, Nesbyen
Planområdet er ca. 42 daa. 15-20 nye fritidstomter.
Nybygg av fritidsboliger i Nesbyen
Planområdet ligger mellom Myking og Grønhovd i Nes Nordmark, like vest for Ranten Hotell. Planområdet er på til sammen ca. 66 daa.
Nybygg av hyttefelt i Nesbyen
Gnr/Bnr 45/23, 45/24 og 78/317

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.