Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesbyen

Nybygg av gondol fra Nesbyen sentrum til Syningen på Nesfjellet
Gondolens bunn- og toppstasjon omfatter gnr./bnr. 70/33, 71/99, 2214/1, 1007/1, 71/100, 71/109, 79/202, 76/165, 79/107, 79/168, 79/169, 77/27, 71/1, 76/59, 79/23, 81/5, 74/1, 52/20, 76/56, 72/9 og 56/201.
Nybygg av fritidsboliger
Gnr/Bnr 45/23, 45/24 og 78/317
Nybygg av fritidsboliger på Nord-Skurdalen i Hol kommune
8-10 tomter. Alle hyttene har et fotavtrykk i underkant av 40 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.