Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Frogn

Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 5 m.fl
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av kontor og lager i Frogn, trinn 2 mfl
Planlagt prosjekt. Eiendommen bygges ut under flere år. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.