Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Nybygg av kontor, handel, helse, restauranter og aktiviteter i Skien sentrum
Eiendommene som inngår i strukturen, er Arkaden, Nedre Hjellegate 11, Henrik Ibsens gate 6, Kongens gate 20, Hesselberg gaten 4 og Recreates andel av prosjektet Skien Brygge.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av næring på Søndre Bjørntvedt i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226. Infrastruktur er ferdigstilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.