Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Midt-Telemark

Nybygg av fritidsboliger i Midt-Telemark kommune
Område H8: 60-65 enheter. Område S1: 25-30.
Etablering av mikrohytter i Midt-Telemark kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for spredt etablering av mikrohytter med anneks på eiendommen. Mikrohyttene er ferdig produsert på fabrikk, skal løftes på plass og fundamenteres på påler. Hyttene planlegges som utleieboliger for studenter gjennom studieåret og for turister i sommersesongen. Allmennheten vil kunne ha adgang til området, og det vil etableres gangfunksjoner mellom hyttene. Gjennom planarbeidet legges det også til rette for etablering av g/s-veg fra innkjøring til eiendommen, langs vestsiden av Trytetjønnvegen til Steintjønnvegen. Hele eiendommen er på ca. 15 dekar.
Nybygg av hytter i Midt-Telemark
86 tomter til salg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.