Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Larvik

Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nybygg av kontor og dagligvarebutikk i Larvik
Dagligvarebutikk i 1. etasje. Kontor i resterende.
Ny- og ombygg av legevakt og omsorgsplasser m.m. i Larvik kommune
Ca. 36 daa. Ny legevakt og 64 nye omsorgsplasser.
Nybygg av hytter i Larvik kommune
Ca. 20 daa. 15-20 enheter.
Nybygg av barnehage på Tun i Larvik
Fra investeringsbudsjett
Nybygg av kolonihager og aktivitetspark på Brunlaskogen i Larvik
Bygging av kolonihager, parsellhager og aktivitetspark med tilhørende støttearealer.
Etablering av Colin Archer-senter på Tollerodden i Larvik kommune
Ca. 13 daa. Tollerodden Skottebrygga og Larvik gjestehavn.
Etablering av frilufts-scene og tribune m.m. i Larvik kommune
Etablering av frilufts-scene, permanent tribune, toaletter, lagerrom m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.