Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kviteseid

Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Totalt 2000 tomter på Vrådal skisenter.
Etablering av fritidsboliger i Kviteseid kommune
Målet med planen er hovudsakleg å transformere campingdelen av området til område for fritidsbustader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.