Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Horten

Nybygg av hotell ved havna i Horten kommune
Felt Komb 12. BREAM -NOR sertifikat på nivå «Excellent».
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.