Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hjartdal

Nybygg av hytter ved Kovstulvatnet i Hjartdal
Ca 150-200 hytter. GNR/BNR: 97/1, 2 mfl.
Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Byggeklare tomter. 15 tomter gjenstår. Gnr/bnr 30/3 og 38/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.