Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono

Nybygg av fotballhall i Olderdalen
Prosjektet er utsatt til 2025. Prosjektet ses også i sammenheng med evt endringer i skolestruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.