Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Troms og Finnmark fylke

Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av legevakt på Breivika i Tromsø
Riving i separat prosjekt.
Nybygg av hytteområde i Lenvik
Infrastrukturen etableres av utbyggere. Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Områdeplanen er godkjent med 327 enheter 1.700.000 m². Gnr/bnr: 36/2
Riving-og nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Tromsø
Tromsø kommune ønsker å engasjere bistand som kan hjelpe til med brukermedvirkning i forbindelse med programmering og videre bistand i dialog med arkitekt og prosjekterende i forbindelse med ny ungdomsskole på Kvaløysletta. Gnr/bnr: 72/25, 132.
Nybygg av kjøpesenter i Tromsø
Gangbro over til eksisterende kjøpesenter. Parkeringskjeller for ca 450 biler.
Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Nybygg av konferansehotell i ny bydel Vervet, Tromsø
Gnr/bnr 200/1284, 1285. Ca 1000 m2 med konferanselokaler. Ferdigstilles vinteren 2024/2025.
Ny- og ombygg av næring og boliger på tidligere skoleområde i Målselv kommune
Ca. 143 daa. Området vil utgjøre en bydel innen tettstedet Heggelia og Bardufoss byområde. Planområdet er allerede bebygd med ca. 22 000 m2 BRA, og transformasjonen legger opp til både ombygging, påbygging og rivning av eksisterende bygg samt nybygg for næring, offentlig og privat tjenesteyting og bolig. Ca. 50-100 boenheter.
Ny- og ombygg av næring og boliger på tidligere skoleområde i Målselv kommune
Ca. 143 daa. Området vil utgjøre en bydel innen tettstedet Heggelia og Bardufoss byområde. Planområdet er allerede bebygd med ca. 22 000 m2 BRA, og transformasjonen legger opp til både ombygging, påbygging og rivning av eksisterende bygg samt nybygg for næring, offentlig og privat tjenesteyting og bolig. Ca. 50-100 boenheter.
Nybygg av hotell-og forretningsbygg og rehabilitering av eksisterende bygg i Tromsø
Planlegger ett nytt på ca 13000 m2 og 10-12 etasjer. Eksisterende bygg må rehabiliteres utvendigt og innvendigt.
Nybygg av hotell ved sentrumsparken i Alta kommune
Etablering av hotell i inntil 10 etasjer, med ca. 240 rom.
Etablering av kontorbygg med personalrom på industriområde i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Alta
Gnr/bnr: 28/100, 4/144, 28/188 og 28/200. Adresse: Markveien 53-55.
Etablering av handel/kontor/industri i Storfjord kommune
Byggeklare tomter. Ca. 100 daa. Lokalisering er mellom Hatteng sentrum og E6.
Nybygg av næring i Tromsø, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av hotell ved kaianlegget på Finnsnes, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av kontor ved Fiolvegen/Kløvervegen i Tromsø
Miljøspesifikasjoner: Passivhus, Energiklasse A, BREEAM NOR Excellent, WELL Gold
Nybygg av fritidsboliger i Tromsø, fase 2
Området er på ca. 400 mål.
Ny storhall for fotball i Tromsø
Tomteareal ca. 10300 kvm. Ser på mulighetene til 3500-6000 publikum.
Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Bakkejord i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger. Gnr/Bnr 7/6,17,30,38,74 m.fl.
Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. 54 tomter.
Nybygg av næring i Tromsø, trinn 2
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av landskapshotell på Ystnes, Loppa
Gnr/bnr: 26/3, 26/350, 26/351, 26/352, 26/367 og 26/429.
Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer kommune
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Nybygg av kompetansesenter i Øksfjord
Den foreslåtte planavgrensningen omfatter gnr/bnr. 26/180, 26/363, 26/228, 26/38, 26/3 og deler av 26/120, 26/169 og 26/447. Størrelsen på planområdet er ca. 41,5 daa.
Nybygg av næringspark i Harstad, trinn 2-3
Trinn 1, se prosjekt; Nordlysparken trinn 1. Infrastrukturen se prosjekt; Nordlysparken VVA. Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Utvikling av næringsområde i Harstad
Hovedformål med planen er å regulere eiendommen til blandet formål næring/ lager/ kontor og lignende. Stor andel av dagens bebyggelse kan brukes som før, mens noen bygninger som er i altfor dårlig teknisk standart skal rives. Planavgrensningen omfatter hele eiendom 68/24 med areal 280 daa,
Nybygg av flerbrukshall i Bardufoss
Teknisk rom i andre etasje
Etablering av forretning, industri, småbåthavn og helsebygg i Kvænangen kommune
Områdene er planlagt for forretninger, industri- og håndverkbebyggelse, friområder, småbåthavn, samt arealer til helseformål/ helsebygg.
Nybygg av skole på Sildevika - Gryllefjord øst i Senja kommune
Det planlegges for ny skole i Gryllefjord, med tilhørende gymsal, svømmehall og treningsrom. Skolen dimensjoneres for inntil 70 elever fordelt på 1-10 trinn. I tillegg er det foreslått å ta høyde for samlokalisering av offentlige tilleggsfunksjoner som blant annet bibliotek, service-/rådhusfunksjoner, voksenopplæring og fysioterapi. Uteområdet skal opparbeides slik at det kan romme muligheter for fremtidig barnehage i utbyggingsområdet.
Nybygg skole og helsehus i Karasjok kommune
Nytt skolebygg og nytt helsesenter på dagens skole- og internattomt.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Nybygg av hytter, restaurant, servicebygg og parkering mm i Målselv
40 hytter for utleie, restaurant, ishotell, servicebygg, parkering, hundegård og hundeløype, tilrettelegges for ishotell.
Nybygg/renovering av helsebygg i Nordkapp
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av forretning- og industriområde i Karasjok kommune
Ca. 14 dekar. Delvis byggeklare tomter.
Nybygg av hytter ved Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Planlegges for 60-90 plasser for 1-5 åringer.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Planlegges for 60-90 plasser for 1-5 åringer.
Nybygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Komsa: Det bygges ny skole med tre paralleller og klasserom til de samiske klassene.
Utvidelse av alpinpark, nye traseer og bebyggelse i Tromsø
Planlagte tiltak er: forlenget T-krokheis til toppen av Nordfjellet fra toppen av «Parallellen», nytt område for skilek nedenfor bamseløypa, nytt driftsbygg, nye familietraséer, ny skiløype over Bamsebakken, oppgradert og utvidet parkering, «Ski in- ski out» til buss, ny stolheis «familieheisen», ny stolheis ved Djevelberget, nye traséer for downhillsykling, anleggsveg til Nordfjellet, klatrepark og hundepark. Planavgrensning: omfatter hele eller deler av følgende kommunale eiendommer med Gnr/Bnr: 15/339, 15/1197, 15/17 og 15/1477. I tillegg inngår hele eller deler av de private eiendommene 15/5, 15/5/2 og 15/12.
Ny svømmehall i Sørreisa
Eksisterende svømmehall er pr tiden ikke i drift og antas å ha utgått sin levetid, både teknisk og etter dagens krav til funksjon. Tiltaket innebærer bygging av ny svømmehall i størrelsekategori og med tidsriktig funksjonalitet.
Nybygg av hytteområde i Bakkejord i Neiden
Gnr/bnr 7/6,17,30,74 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.