Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringerike

Nybygg av kontor og garasje på leirområde på Rygge, Ringerike kommune
Prosjektet er lokalisert på Rygge. Det skal etableres inne på eksisterende leirområde. Bygningen vil bli i 1 etasje som består av en garasjedel og en del med kontorer og tekniske installasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.