Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesodden

Nybygg av næringsområde i Nesodden
Planområdet utgjør ca. 302,5 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.