Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nes

Nybygg av barneskole på Årnes i Nes kommune
Felles barneskole for Årnes, Østgård og Fjellfoten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.