Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lunner

Utvidelse av hytteområde på Harestua
Utvidelse fra 50 mål til 110 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.