Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sigdal

Nybygg av fritidsboliger og reiselivsbebyggelse m.m. i Sigdal kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, reiselivsbebyggelse og tilhørende veger og infrastruktur.
Nybygg av hytter, garasje/uthus m.m. i Sigdal
Maks 150 m2 BYA for hytter og maks 30 m2 for garasje/uthus. Byggestart er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.