Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Rollag

Nybygg av helsehus i Rollag
Helse og omsorgssenter inneholdende 12-18 boliger, med støttefunksjoner som storkjøkken, vaskeri etc.
Fortetting av fritidsboligområde i Rollag
Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende fritidsboligområde. Eksiterende plan for Persbu-Høybulie vil i stor grad videreføres, men den utvides og fortettes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.